projekt szkoleniowy
dla osób z dysfunkcją wzroku

młodzi sprawni językowo

PROGRAM SZKOLEŃ

Widoczna klawiatura laptopa oraz mężczyzna trzymający w ręku narzędzie wspomagające czytanie.

SZKOLENIE INFORMATYCZNE

Wszystkie działania projektowe będą odbywały się online. Wymagają posiadania sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć odbędzie indywidualne szkolenie informatyczne z obsługi programu Zoom i dysku Google. Zapewnimy wsparcie techniczne w trakcie trwania projektu

Pięć młodych osób widocznych od tyłu, obejmuje się ramionami, unoszą w górę prawe ręce.

KURSY JĘZYKOWE

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach, do wyboru: z języka angielskiego, z języka niemieckiego lub z języka hiszpańskiego online. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 90 minut w podziale na małe grupy według poziomu zaawansowania. Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych uczestników o połowę poziomu wg klasyfikacji A1-C2. Podczas zajęć skorzystamy z materiałów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Młoda kobieta siedzi przed laptopem, na ekranie widoczne twarze osób, toczą się  warsztaty rozwojowe online.

WARSZTATY ROZWOJOWE

Celem warsztatów rozwojowych jest przygotowanie uczestników do funkcjonowania w nowej, wirtualnej rzeczywistości oraz wzmocnienie ich motywacji do podejmowania wyzwań zawodowych i dalszej edukacji. Warsztaty rozwojowe z tematyki: przekonania, które nas hamują – jak zmienić swoje myślenie na wspierające? – prokrastynacja, a motywacja – jak zmotywować się do działania? – NVC czyli komunikacja bez przemocy – jak słuchać i mówić aby się skutecznie porozumieć – uważność jako sposób na psychiczną równowagę. Poznają też efektywne sposoby na radzenie sobie ze stresem, co pozwoli im z większą łatwością na podejmowanie wyzwań życiowych i osobistych.

ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI

WIEK

Masz od 14 do 45 lat

LOKALIZACJA

Mieszkasz w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą

SPRZĘT

Posiadasz komputer z dostępem do Internetu

UWAGA! Rekrutacja do IV edycji projektu ZAKOŃCZONA

Rekrutacja Zakończona.

formularz zgłoszeniowy