O Projekcie

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 14do 45 roku życia mieszkające w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców.
Działania projektowe odbędą się online i obejmą zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, szkolenia informatyczne oraz warsztaty rozwojowe. Udział w kursie językowym potwierdzimy certyfikatem ukończenia kursu. Dzięki warsztatom uczestnicy zwiększą swoje kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.
Praca warsztatowa z coachem pozwala na wzmocnienie swojej samoświadomości i motywację do podejmowania działań i podniesienie poczucia własnej wartości, Pomoże uczestnikom w radzeniu sobie na zdalnym rynku pracy, pracę w zespole oraz ułatwi radzenie sobie ze stresem. Wszystkie działania projektowe tj. wstępne szkolenie informatyczne, kursy językowe oraz warsztaty rozwojowe odbędą się online.

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Edycje projektu

Pierwsza edycja

Pierwszy projekt Młodzi Sprawni Językowo odbył się w 2020r i był skierowany do osób od 14 do 32 roku życia z dysfunkcją wzroku zamieszkałych w miastach w całej Polsce do 30 000 mieszkańców. Uczestnicy mogli skorzystać z kursu języka angielskiego obejmującego 60 godzin. Kurs odbywał się zdalnie, a przed rozpoczęciem projektu, każdy z uczestników wziął udział w szkoleniu informatycznym, przygotowującym do zajęć.
Dodatkowo oprócz lekcji języka na beneficjentów czekały zajęcia rozwojowe, podczas których pracowali oni nad swoimi kompetencjami miękkimi.

Druga edycja

Druga edycja projektu „Młodzi Sprawni Językowo” odbyła się w 2021r. Projekt był skierowany do osób z dysfunkcją wzroku z całej Polski w wieku od 14 do 45 roku życia mieszkających w miastach do 30 000 mieszkańców. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej. Uczestnicy mogli skorzystać z kursu języka angielskiego lub hiszpańskiego. Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu, po 90 minut każda. Dodatkowo uczniowie mogli skorzystać z warsztatów rozwojowych. Każdy miał szansę na uczestnictwo raz w miesiącu z zajęć grupowych, a dla chętnych dodatkowo odbywały się sesję indywidualne.
Uczestnicy pozytywnie ocenili projekt Młodzi Sprawni Językowo. Podnieśli swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego, również warsztaty rozwojowe, jak podkreślali nasi uczestnicy, wniosły wiele pozytywów do życia. Mieli okazję przyjrzeć się swoim emocjom, wzmocnić swoją motywację i zarazić się chęcią do działania.

Trzecia edycja

W trzeciej edycji, przeprowadzonej w 2022roku,  do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby w wieku 14-45 lat zamieszkałe w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Uczestnicy wzięli udział w kursach języka angielskiego, hiszpańskiego oraz po raz pierwszy niemieckiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 90 minut w podziale na grupy według poziomu zaawansowania.
Integralną częścią projektu Młodzi Sprawni Językowo są warsztaty rozwojowe prowadzone przez coacha – specjalistkę od spraw rozwoju osobistego. Na warsztatach podejmowane były zagadnienia takie jak: samoświadomość, poczucie własnej wartości i umiejętność pracy w zespole. Uczestnicy poznali efektywne sposoby na radzenie sobie ze stresem, co pozwoli im z większą łatwością podejmować wyzwania życiowe i osobiste. Zajęcia odbywały się w małych grupach na platformie Zoom. Zapewniliśmy wstępne szkolenie informatyczne oraz wsparcie techniczne w trakcie projektu.

Poniżej możesz obejrzeć  relację video z poprzednich edycji projektu „Młodzi Sprawni Językowo”.

Relacja video z edycji I projektu 

Relacja video z edycji II projektu  

Relacja video z edycji III projektu