O Projekcie

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 14do 45 roku życia mieszkające w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Działania projektowe odbędą się online i obejmą zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, szkolenia informatyczne oraz warsztaty rozwojowe. Udział w kursie językowym potwierdzimy certyfikatem ukończenia kursu. Dzięki warsztatom uczestnicy zwiększą swoje kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.
Praca warsztatowa z coachem pozwala na wzmocnienie swojej samoświadomości i motywację do podejmowania działań i podniesienie poczucia własnej wartości, Pomoże uczestnikom w radzeniu sobie na zdalnym rynku pracy, pracę w zespole oraz ułatwi radzenie sobie ze stresem. Wszystkie działania projektowe tj. wztępne szkolenie informatyczne, kursy językowe oraz warsztaty rozwojowe odbędą się online.
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Projekt „Młodzi Sprawni Językowo” pierwsza i druga edycja

Pierwszy projekt Młodzi Sprawni Językowo odbył się w 2020r i był skierowany do osób od 14 do 32 roku życia z dysfunkcją wzroku zamieszkałych w miastach w całej Polsce do 30 000 mieszkańców. Uczestnicy mogli skorzystać z kursu języka angielskiego obejmującego 60 godzin. Kurs odbywał się zdalnie, a przed rozpoczęciem projektu, każdy z uczestników wziął udział w szkoleniu informatycznym, przygotowującym do zajęć.
Dodatkowo oprócz lekcji językowej, na beneficjentów czekały zajęcia z warsztatów. Rozwijali oni swoją samoświadomość, oraz poprawili komunikację.
Druga edycja projektu Młodzi sprawni Językowo odbyła się w 2021r. Był skierowany do osób z dysfunkcją wzroku z całej Polski w wieku od 14 do 45 roku życia mieszkających w miastach do 30 000 mieszkańców. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej. Uczestnicy mogli skorzystać z kursu języka angielskiego lub hiszpańskiego. Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu, po 90 minut każda. Dodatkowo uczniowie mogli skorzystać z warsztatów rozwojowych. Każdy miał szansę na uczestnictwo raz w miesiącu z zajęć grupowych, a dla chętnych dodatkowo odbywały się sesję indywidualne.
Uczestnicy pozytywnie ocenili projekt Młodzi Sprawni Językowo. Podnieśli swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego, również warsztaty rozwojowe, jak podkreślali nasi uczestnicy, dały im wiele pozytywów do życia. Mogli oni się nauczyć rozpoznawać swoje emocje oraz rozwijać i odkrywać motywacją i chęcią do działania.
Oba projekty zostały sfinansowane ze środków Fundacji PZU.

Wejdź w link poniżej i zobacz relację video z pierwszej i drugiej  edycji naszego projektu „Młodzi Sprawni Językowo”.
Filmy są w wersji z audiodeskrypcją oraz w wersji z napisami.
Link: Relacje Video

wersja bez audiodeskrypcji 

wersja z audiodeskrypcją