Pod koniec ubiegłego roku odbyły się kolejne warsztaty rozwojowe w ramach czwartej edycji projektu Fundacji Strefa Innowacji „Młodzi Sprawni Językowo”– tym razem o motywowaniu siebie, o prokrastynacji i komunikacji. Wszystkie te tematy mają jeden wspólny element – emocje.

Zrozumienie swoich emocji, samoregulacja, zadbanie o swoją kondycję emocjonalną i umiejętność zarządzania swoimi emocjami to podstawa naszego dobrego funkcjonowania, szczególnie w komunikacji z innymi.
Do tego podczas warsztatów posłużyły nam różne ćwiczenia oddechowe, praca z ciałem, uświadamianie sobie i interpretowanie emocji – czyli tak naprawdę naszego wewnętrznego systemu informacyjnego, który mówi lub przypomina nam, co dla nas ważne, do czego potrzebujemy się przygotować, co docenić, co odpuścić.

Emocje to także ważny element w komunikacji z innymi, szczególnie w komunikacji bez przemocy (non-violent Communications – NVC). W tym bardzo skutecznym systemie komunikacji uczymy się wyrażać swoje emocje i potrzeby, słuchać innych, nie atakując ich i nie oceniając. Dobry kontakt emocjonalny ze sobą chroni nas także przed manipulacją, ponieważ to właśnie odczuwane emocje mówią nam, czy warto komuś zaufać, czy trzeba poczekać, poobserwować i sprawdzić intencje rozmówcy. Na przykład, jeśli odczuwamy ekstremalne emocje, to niewątpliwy znak, że możemy ulegać manipulacji – dlaczego komuś zależy, abyśmy tak właśnie na jakąś sprawę patrzyli? Dobrze pamiętać, że to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje emocje i jeśli pozwalamy innym zarządzać swoimi emocjami, to także dajemy tym osobom sporą władzę nad sobą. Pytanie, czy tego właśnie chcemy?

Z kolei prokrastynacja nie jest tylko kwestią lenistwa czy braku organizacji. Za prokrastynacją mogą kryć się różne lęki, takie jak lęk przed porażką, lęk przed sukcesem, lęk przed bezradnością czy lęk przed oceną innych. Prokrastynacja może być także związana z depresją, fobią społeczną czy ADHD. Prokrastynacja może być szczególnie trudna do przezwyciężenia dla osób niewidomych, które często napotykają na bariery i ograniczenia w realizacji swoich celów. Osoby niewidome mogą mieć problemy z dostępem do informacji, narzędzi, wsparcia czy motywacji. Mogą także czuć się wykluczone, niedocenione lub dyskryminowane przez społeczeństwo. Warto zatem zajrzeć głębiej w siebie, dlaczego prokrastynacja się pojawia i poszukać sposobów, jak ją pokonać. Prokrastynacja bowiem może być źródłem wielu frustracji, nie sprzyja nam, jest przeszkodą na drodze do dobrego, spełnionego życia, bo zostawia nas w iluzjach i wiecznym czekaniu na jutro….A jak powiedział Einstein, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Pora zatem podjąć działanie i zrobić coś inaczej niż zwykle.

Uczestnikami 4. Edycji projektu „Młodzi sprawni językowo” finansowanego przez Fundację PZU są młode osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości, chcące uczyć się języków obcych – języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Nauce języków towarzyszą warsztaty rozwojowe, na których omawiane są ważne zagadnienia, takie jak realizowanie celów, motywacja, siła i odporność psychiczna, asertywność czy też zarządzanie emocjami.
Warsztaty rozwojowe pozwalają wyruszyć w podróż razem – uczestnicy wspierają siebie nawzajem, czerpią z doświadczenia i obserwacji innych, w ten sposób ubogacając siebie.

Pod koniec stycznia odbędą się już ostatnie warsztaty rozwojowe na platformie ZOOM, tym razem o dobrostanie – o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak rozwinąć w sobie uważność, jak zadbać o swoją psychiczną równowagę, czyli jednym słowem, jak zadbać o jakość swojego życia.
Zapraszamy wszystkich uczestników 4. edycji MSJ do korzystania z tej formy rozwoju.

Agnieszka Mikołajewska
Life & Talent Coach
Fundacja Strefa Innowacji