Zgłoszenie do udziału w projekcie „Młodzi Sprawni Językowo edycja IV”

UWAGA!

Jeśli składasz formularz w imieniu niepełnoletniego Uczestnika, przejdź do formularza dla Rodzica/Opiekuna prawnego.

Ważne!

Wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy oraz akceptując regulamin uczestnictwa,  przystępujesz do rekrutacji uczestników projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 14 do 45 lat, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona!

Jesteś zainteresowany?

1. Przeczytaj  Regulamin uczestnictwa (plik w formacie PDF, rozmiar 1 MB)

2. Wypełnij i prześlij Formularz zgłoszeniowy

Uwaga: Rekrutacja do projektu Zakończona.

Gdy zostałeś/łaś uczestnikiem projektu

1. Zapoznaj się, pobierz, podpisz:

Regulamin projektu (plik w formacie PDF, rozmiar 1 MB)

Oświadczenie – Zgoda uczestnika  (plik PDF, rozmiar 0,5 MB)

*Regulamin oraz Oświadczenie Zgody możesz podpisać recznie (wówczas wykonaj skan podpisanego dokumentu) lub podpisz  elektronicznie (np. podpisem zaufanym).

2. Wykonaj skan: Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności lub inne równoważne.

3. Podpisane dokumenty oraz skan orzeczenia wyślij na adres mailowy: a.durlik@strefai.org.pl