Zgłoszenie

Jeśli składasz formularz w imieniu niepełnoletniego Uczestnika, przejdź do formularza dla Rodzica/Opiekuna prawnego. Wypełniając poniższy formularz przystępujesz do rekrutacji uczestników projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-32 lat, które … Czytaj dalej Zgłoszenie