Pierwsze warsztaty rozwojowe w 4. edycji projektu Fundacji Strefa Innowacji „Młodzi Sprawni Językowo” rozpoczęły się od inspirującej dyskusji o marzeniach. Jakie korzyści niosą ze sobą marzenia? Jakie są nasze główne cele życiowe i co one mówią o naszej ścieżce życiowej? Kluczowe pytanie brzmi: jak zamienić marzenia w konkretne cele? Marzenia, które nie przekształcamy w cele, pozostają jedynie abstrakcyjnymi pragnieniami, nie wpływając pozytywnie na nasze życie.

Nasze myśli i przekonania często decydują o naszym pozytywnym bądź negatywnym podejściu do zmian. Przekonania takie jak „I tak mi się nie uda” czy „Jestem osobą niepełnosprawną, nie mogę nic sam zrobić” mogą znacząco hamować naszą motywację i zdolność do działania. Dlatego warto zastanowić się nad tym, czy nasze myśli są oparte na faktach, czy pomagają nam osiągnąć cele, czy też przeszkadzają nam w utrzymaniu dobrych relacji z innymi.

Przykład niepełnosprawności pokazuje, że to nie sytuacja zewnętrzna decyduje o wartości człowieka. Zmiana negatywnych przekonań na pozytywne może być kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Na przykład, zamiast myśleć „Nic nie mogę zrobić”, warto stwierdzić „Spróbuję, a nawet jeśli nie uda mi się od razu, to zawsze mogę się czegoś nauczyć”. Prowadzenie dzienniczka przekonań, w którym zapisujemy negatywne myśli i zamieniamy je na pozytywne, to skuteczne narzędzie do zmiany myślenia.

Rozwijając temat, warto zwrócić uwagę na inspirujące historie innych osób, które pokonały trudności. Przykładem może być życie Nicka Vujcica, który pomimo braku rąk i nóg osiągnął wiele sukcesów i inspiruje miliony ludzi na całym świecie.

Uczestnicy 4. edycji projektu „Młodzi Sprawni Językowo” mają okazję korzystać nie tylko w zajęciach językowych, ale także z warsztatów rozwojowych, dotyczących m.in. realizacji celów, motywacji, odporności psychicznej i zarządzania emocjami. Kolejne warsztaty, tym razem o prokrastynacji i motywacji, odbędą się pod koniec listopada na platformie ZOOM. Zapraszamy wszystkich uczestników do aktywnego udziału!

Agnieszka Mikołajewska, Life & Talent Coach
Fundacja Strefa Innowacji

Zachęcamy do podjęcia pierwszego kroku w procesie rozwoju osobistego. Projekty edukacyjne są szansą na rozwój, a decyzja o zmianie leży w rękach uczestników.