Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego do projektu „Młodzi Sprawni Językowo”

 

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz chęć przystąpienia Twojego niepełnoletniego dziecka (podopiecznego) do projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie.

Rekrutacja Zakończona! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona!

Jesteś zainteresowany?

1. Przeczytaj Regulamin uczestnictwa (plik w formacie PDF, rozmiar 1 MB)

2. Wypełnij i prześlij formularz

Uwaga: Rekrutacja do projektu Zakończona

 

Gdy Twoje dziecko / podopieczny został/ła uczestnikiem projektu

Wykonaj poniższe kroki:

1. Zapoznaj się, pobierz i podpisz:

Regulamin projektu (plik w formacie PDF, rozmiar 1 MB)

Oświadczenie – Zgoda na wizerunek dziecka/ podopiecznego (plik PDF, rozmiar 1MB)

*Regulamin oraz Oświadczenie Zgody możesz podpisać recznie (wówczas wykonaj skan podpisanego dokumentu) lub podpisz  elektronicznie (np. podpisem zaufanym).

2. wykonaj skan: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Twojego dziecka / podopiecznego lub inne równoważne

3. Podpisane dokumenty oraz skan orzeczenia, wyślij na adres mailowy: a.durlik@strefai.org.pl