O Projekcie

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” było zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby w wieku 14-32 lata mieszkające w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, które chciały przeszkolić się w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie. 

Przeprowadzone kursy języka angielskiego obejmowały 60 godzin lekcyjnych i pozwoliły na podniesienie kompetencji językowych uczestników o połowę poziomu w skali biegłości językowej od A1 do C2. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu. 

W trakcie warsztatów rozwojowych beneficjenci wzmocnili swoją samoświadomość i motywację do podejmowania działań. Poprawili umiejętności komunikacyjne, poznali  sposoby na lepsze zarządzanie czasem, a także mieli możliwość na nowo odkryć swój potencjał i talenty. 

Wszystkie działania projektowe tj. kursy językowe oraz warsztaty odbyły się online. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy skorzystali z niezbędnego szkolenia informatycznego.  

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

 Zobacz relację video nt projektu „Młodzi Sprawni Językowo”. Dostępna jest również wersja z audiodeskrypcją.

wersja bez audiodeskrypcji 

wersja z audiodeskrypcją