O Projekcie

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 14do 45 roku życia mieszkające w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Działania projektowe odbędą się online i obejmą zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, szkolenia informatyczne oraz warsztaty rozwojowe. Udział w kursie językowym potwierdzimy certyfikatem ukończenia kursu. Dzięki warsztatom uczestnicy zwiększą swoje kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.
Praca warsztatowa z coachem pozwala na wzmocnienie swojej samoświadomości i motywację do podejmowania działań i podniesienie poczucia własnej wartości, Pomoże uczestnikom w radzeniu sobie na zdalnym rynku pracy, pracę w zespole oraz ułatwi radzenie sobie ze stresem. Wszystkie działania projektowe tj. wztępne szkolenie informatyczne, kursy językowe oraz warsztaty rozwojowe odbędą się online.
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Zobacz relację video z pierwszej edycji projektu „Młodzi Sprawni Językowo”. Poniżej dostępna jest również wersja z audiodeskrypcją.

wersja bez audiodeskrypcji 

wersja z audiodeskrypcją